Ważne zmiany w wojsku!

W wojsku potrzebny jest główny dowódca, by nie było sporów kompetencyjnych – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas apelu z okazji wejścia w życie nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, który przywraca szefowi Sztabu Generalnego WP rolę pierwszego dowódcy.

W niedzielę wchodzą w życie przepisy, które zmieniają system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Sztab Generalny WP ponownie staje się naczelnym organem dowódczym, szefowi Sztabu podlegają dwaj główni dowódcy – generalny i operacyjny – oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Szef Sztabu Generalnego staje się pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej i głównodowodzącym. To na szefie Sztabu Generalnego spoczywa teraz odpowiedzialność za dowodzenie polskimi siłami zbrojnymi

— powiedział prezydent podczas uroczystego apelu z okazji wejścia z życie nowego systemu. Z tej okazji szef Sztabu Generalnego zameldował przejęcie w bezpośrednie podporządkowanie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego RSZ i Inspektoratu Wsparcia SZ.

WIĘCEJ