Młodzież i dorośli zafascynowani przyrodą Warmii i Mazur
Tematem czwartej edycji Jesiennego Konkursu Literackiego były „Opowieści znad rzeki”. Inicjatywę wspierał samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Jesienny Konkurs Literacki służy kształtowaniu postawy szacunku i fascynacji przyrodą dzieci, młodzieży i dorosłych, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie w następstwie zmian pór roku.

Ważne jest również rozpowszechnianie informacji na temat roli wód powierzchniowych w krajobrazie i kształtowaniu bioróżnorodności.

Uczestnikami akcji już od pierwszej edycji są pisarze-amatorzy z całej Polski. Jury konkursowe oceniło nadesłane prace i przyznało nagrody w następujących kategoriach:

Kategoria DZIECI I MŁODZIEŻ
I. miejsce Hanna Kulig za pracę “Sekrety natury”
II. miejsce Julia Wojciechowska za pracę “Rzeczki ploteczki”
III. miejsce Aleksander Sobiech za pracę “Oczarowanie”

Wyróżnienia:
Zofia Wittbrodt za pracę “Opowieści znad Krutyni”
Piotr Andruszkiewicz za pracę “Kajakowy rejs”
Krzysztof Wieczorek za pracę “Rzeka Krutynia”

Kategoria DOROŚLI:
I. miejsce Tadeusz Charmuszko za pracę “Co widziało Słonko nad Małą Amazonką?”
II. miejsce Marek Szczerbiński za pracę “Nad Krutynią”
III. miejsce Anna Piliszewska za pracę “Krutyński sen”

Wyróżnienia:
Kinga Wnuk za pracę “Do ukochanej”
Rafał Marcińczyk za pracę “Pory roku”
Małgorzata Szyszuk za pracę “…” (“Rzeka”)

ŹRÓDŁO