CENNIK OGŁOSZEŃ

CENNIK OGŁOSZEŃ. Poniższy cennik obowiązuje od 1 czerwca 2017r. i obejmuje wysokość opłat z tytułu emisji ofert noclegowych w Katalogach obsługiwanych przez firmę GrupaMazury. Obsługiwane przez Nas Katalogi to:

https://www.mazury.today
http://www.mazury.club
http://www.mazury.pro
http://www.mazury.info
http://www.mapamazur.com

EMISJA STANDARD – 365

Podstawową ceną z tytułu emisji Państwa oferty w wybranym katalogu jest kwota 73,80 PLN ( brutto ). Okres emisji wynosi 365 dni licząc od daty dodania Państwa oferty. Wybierając tą opcję akceptujesz, że opłatę abonamentową w wysokości 73,80 ( brutto ) będziesz uiszczał każdego roku przez okres 3 lat na podstawie wysłanej, na adres e-mail podany przy rejestracji Twojego konta, faktury VAT

EMISJA FULL – 365

Wybór tego abonamentu spowoduje, ze Twoja oferta znajdzie swoje miejsce także we wszystkich obsługiwanych przez nas katalogach. Katalogi te to:

https://www.mazury.today
http://www.mazury.club
http://www.mazury.pro
http://www.mazury.info
http://www.mapamazur.com

Okres emisji w serwisie www.mazury.today oraz w w/w katalogach wynosi 365 dni licząc od daty dodania oferty.
Wybierając tą opcję akceptujesz, że opłatę abonamentową w wysokosci 147.60 PLN ( brutto ) będziesz uiszczał każdego roku przez okres 3 lat na podstawie wysłanej, na adres e-mail podany przy rejestracji Twojego konta, faktury VAT

DODANIE OFERTY DO KATALOGÓW PRZEZ MODERATORA KATALOGÓW

Istnieje możliwość dodania Państwa oferty do Naszych Katalogów na podstawie przesłanych drogą elektroniczną materiałów ( opis oferty, dane teleadresowe, fotki obiektu i okolicy ) przez moderatora Katalogów. Cena za tą usługę wynosi 73,80 PLN ( brutto ) i jest opłatą jednorazową.

UWAGA!!!.W przypadku wyboru pakietu EMISJA FULL – 365 cena za dodanie Państwa oferty do wszystkich objętych pakietem Katalogów wynosi również 73,80 PLN ( brutto ) i jest opłatą jednorazową.

Podana cena nie obejmuje zmian treści oferty, wymiany fotek etc. w trakcie trwania okresu abonamentowego ( tzw. opłata modernizacyjna ).
Opłata modernizacyjna wynosi 43,05 PLN ( brutto ) za każdą rozpoczętą godzinę pracy moderatora serwisu